PRIVACY VERKLARING

PRIVACY
Elicys B.V. met merknaam KBSapp vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld. In dit Privacystatement informeren we over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacyrechten er zijn.

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Elicys B.V., Parnassusweg 25hs, 1077 DC Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Elicys B.V. (hierna KBSapp) is daarbij de Verwerkingsverantwoordelijke.

‌KBSapp is de Verwerkingsverantwoordelijke als:
• u de KBSapp website bezoekt
• u een vraag stelt of informatie opvraagt bij KBSapp
• u zich inschrijft voor een eventuele nieuwbrief van KBSapp
• u licentiehouder van KBSapp bent

Welke persoonsgegevens verzamelt KBSapp?
De persoonsgegevens die we verzamelen zijn:
• uw bedrijfs- en persoonsnaam, adres en woonplaats
• uw e-mailadres en/of telefoonnummers
• inschrijvingen voor eventuele nieuwbrieven en uw interesses
• alle andere informatie die u mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?
Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
KBSapp verwerkt uw persoonsgegevens voor het leggen van contact om uw eventuele vragen of andere interesses te beantwoorden.
Ook als KBSapp er een gerechtvaardigd belang bij heeft, kan zij uw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van KBSapp zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. KBSapp kan uw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om u of andere personen te beschermen.
We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:
• Om KBSapp in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.
• Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.
• Voor servicedoeleinden en om uw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.
• Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

‌Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven
KBSapp gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven U kunt zich voor de nieuwsbrief altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@kbsapp.nl

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
KBSapp verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door KBSapp te leveren dienst of tenzij KBSapp daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
KBSapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld.
Als u een klant van ons bent, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

‌Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we uw contactgegevens totdat u zich uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.
KBSapp zal in bepaalde gevallen uw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
KBSapp neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
• U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u door KBSapp vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
• U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
• Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
• U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

‌U kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan Elicys B.V. KBSapp, t.a.v. Juridische Zaken, Parnassusweg 25hs, 1077 DC Amsterdam. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U kunt dit verzoek of bezwaar uiteraard ook per mail sturen naar info@kbsapp.nl

Vragen en klachten
Als u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten, kunt u zich wenden tot info@kbsapp.nl
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop KBSapp met uw vragen, bezwaren of klachten over uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij KBSapp. U kunt zich wenden tot info@kbsapp.nl
Als u ook na uw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop KBSapp met uw gegevens en uw klacht is omgegaan, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2019
Geïnteresseerd?
We komen graag bij u langs! ‌Liever nog geen fysieke afspraak? Dan is een afspraak via MS Teams snel gemaakt.  ‌Stuur ons een bericht en we nemen contact op om een afspraak te plannen.
‌KBSapp is een merknaam van Elicys B.V. en wordt aangeboden vanuit de ISO 27001 gecertificeerde Universal cloud.

Privacy verklaring
Algemene voorwaarden (PDF)‌
Contact
KBSapp
‌Parnassusweg 25hs
‌1077 DC Amsterdam
+31 20 808 8716 
‌of bel direct met Marsjo: +31 621886090
KvK 55613020‌
‌BTW  823672244B01
ISO