RGS/PGS of UAV-GC
Met welke samenwerkingsvorm werkt u?

RGS/PGS of UAV-GC: samen bouwen, samen werken

KBSapp, de innovatieve applicatie voor kwaliteitsborging, is ontwikkeld door en voor bouwend en onderhoudend Nederland. Het kwaliteitsborgingssysteem biedt real-time overzicht en inzicht in werkprocessen. 
‌Onze oplossing is volledig compatible met de huidige gegevens van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb per 1 januari 2023)

Eén platform voor werkprocesoptimalisatie

Woningcorporaties, VvE’s en co-makers (bouw- en onderhoudsteams) hebben steeds vaker te maken met hogere eisen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en informatievoorziening rond projecten en processen. Als antwoord op deze uitdagingen heeft de sector drie werkmethoden ontwikkeld: Resultaat Gericht Samenwerken (RGS), Prestatie Gericht Samenwerken (PGS) en UAV-GC. 
‌KBSapp hanteert de richtlijnen van deze werkmethoden volledig en brengt de processen en partijen samen binnen één platform. Zo wordt een optimale verbinding tot stand gebracht tussen alle betrokken partijen.

Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)

Bent u bekend met Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)? Dan herkent u het zevenstappenplan in deze samenwerkingsvorm direct. KBSapp hanteert de meest recente RGS-richtlijnen, waardoor alle processen in het RGS-stappenplan ook in de applicatie voor werkprocesoptimalisatie gegarandeerd zijn. Voor kwaliteitsborging van elk project en elke samenwerking – met één of meerdere partijen – kent een project een eigen, beveiligd domein en worden gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd in termen van tijd, kosten en kwaliteit. Aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s) en managementrapportages kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer monitoren of de gestelde doelen behaald worden en of bijsturing noodzakelijk is.

Prestatie Gericht Samenwerken (PGS)

Werkt u volgens de werkmethode Prestatie Gericht Samenwerken (PGS)? Het herkenbare vijfstappenplan van dit werkproces wordt binnen KBSapp in een soepele flow opgevolgd. De speciaal ontwikkelde templates voldoen volledig aan de PGS-richtlijnen. Voor het garanderen van kwaliteit beschikt elk project over een eigen beveiligd domein, waarbinnen gemeenschappelijke uitgangspunten in termen van tijd, kosten en kwaliteit geformuleerd worden. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s) en managementrapportages de voortgang van projecten nauwlettend volgen en indien nodig snel bijsturen

Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV-GC)

De aanbestedingsvorm Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV), met de toevoeging GC voor Geïntegreerde Contracten, heeft als doel geïntegreerde samenwerkingsvormen juridisch vorm te geven. Deze werkmethode wordt veelal gebruikt bij nieuwbouwprojecten en algehele renovaties en is volledig geïntegreerd in KBSapp.

De applicatie biedt opdrachtgever en opdrachtnemer aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s) en managementrapportages real-time inzicht in de status van projecten. Worden gestelde doelstellingen behaald? Of is bijsturen noodzakelijk? Met de applicatie voor kwaliteitsborging en werkprocesoptimalisatie blijft u in controle – voor, tijdens en na een project. Na het afronden van een UAV-GC-project kan het project opgenomen worden in een RGS-/PGS-model voor het borgen van het meerjaren-onderhoud.

Wet kwaliteitsborging (Wkb) 

De nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) treedt 1 januari 2023 in werking. De volledige uitwerking van de wet is nog niet afgerond. De bestaande wettekst en -beschrijving biedt niet alleen specifiek omschreven eisen, maar ook bredere, meer generieke of ‘high level’ omschrijvingen. De overheid laat daarmee vooralsnog ruimte voor interpretatie door betrokken partijen, zoals het bevoegd gezag, specialisten in kwaliteitsborging, softwareleveranciers en bouwbedrijven of aannemers. De overheid is volop in overleg met betrokken partijen en werkt met pilots voor het verkrijgen van meer duidelijkheid over de exacte invulling van de wet. Kijk voor de meest actuele informatie over de WKB op: www.rijksoverheid.nl/wkb.
Geïnteresseerd?
We komen graag bij u langs! ‌Liever nog geen fysieke afspraak? Dan is een afspraak via MS Teams snel gemaakt.  ‌Stuur ons een bericht en we nemen contact op om een afspraak te plannen.
KBSapp is een merknaam van Elicys B.V. en wordt aangeboden vanuit de ISO 27001 gecertificeerde Universal cloud.

Privacy verklaring
Algemene voorwaarden (PDF)‌
Cookies
Contact
KBSapp
‌Parnassusweg 25hs
‌1077 DC Amsterdam
KvK 55613020‌
‌BTW  823672244B01
ISO